Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı Arıyor

Eyl 22nd, 2012

Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı Arıyor

Ziraat Bankası Genel Mudurlük bünyesinde görevlendirilmek üzere Müfettiş Yardımcısı alınacağını duyurdu.

Müfetiş Yardımcılığı sınavı için aranılan özellikler aşağıdaki gibidir.

T.C. ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimlerini ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

Genel Hususlar:

• Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

• Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendis olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir,

• Adaylar Sınav Merkezi seçimi yapabilecektir,

• Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir,

• Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir,

• Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

Adaylarda Aranan Şartlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya bu sınava Mühendislik alanından başvurulması zorunlu tutulan mühendislik bölümleri dışındaki mühendislik bölümlerinde 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finans Matematiği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya en az 4 yıllık bir üniversite eğitimi sonrasında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği konularında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak (Mülakat sırasında diploma kontrolü yapılacaktır.),

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında başarısız olmamış olmak.

Eleman online iş ilanları
Müfettiş Yardımcısı arayanlar

Etiketler:

Pierre Cardin – Cacharel Bölge Müdürü Arıyor

Eyl 21st, 2012

Pierre Cardin – Cacharel Bölge Müdürü Arıyor

Genel Nitelikler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Hazır giyim perakendeciliği bölge yönetiminde minimum 5 yıl deneyimli,
Sistem kurma ve geliştirme yönü güçlü,
Ekip liderliğine sahip ve ilişki yönetimine duyarlı,
Etkin ekip yönetimi ile yüksek performanslı bir takım yaratabilen,
Sunum ve raporlama becerileri gelişmiş,
Analitik düşünme ve problem çözme, planlama ve organizasyon yönleri kuvvetli,
İş takibi ve sonuç alma becerileri gelişmiş,
İnsitayif alabilen, proaktif ve yenilikçi düşünebilen,
Etkin zaman yönetimi algısı gelişkin,
Disiplinli, dikkatli, titiz ve sistematik çalışan,
Kişilerarası ilişkileri güçlü, ikna ve temsil yeteneği olan,
Dinamik ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,
İlişki yönetiminde başarılı,
Tercihen SAP programının ilgili modüllerini kullanabilen,
MS Office uygulamalarını etkin kullanabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
B sınıfı sürücü belgesine sahip, seyahat engeli bulunmayan,
Tercihen İngilizce bilen.

İş Tanımı:

Kurum vizyonuna uygun şekilde sorumlu olduğu bölgenin satış stratejilerinin oluşturulması ve gerekli eylem planlarının hazırlanması,
Kısa, orta ve uzun vadede fırsatların yaratılması için gerekli çalışmaların yürütülmesi,
Sorumlu olduğu mağazalarla ilgili bütçe, stok, maliyet, sipariş, tahsilat, sevkiyat, görsel ve personel yönetiminin sağlanması,
Sorumlu olduğu bölgenin müşteri profilini ve ihtiyaçlarını doğru analiz edip, ideal ürün ve hizmet standardının oluşturulması,
Mağazalarda satış verimliliğinin arttırılması, iş akışı ve sorunların takibinin gerçekleştirilmesi için düzenli periyotlarla mağaza ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
İstenilen bilgi girişleri ve raporlamalarla bölgesinin hedeflerine ulaşmasının sağlanması,
Rakiplerin ve rekabetin izlenerek raporlanması ve kararlaştırılan aksiyonların gerçekleştirilmesi,
Ekibin yüksek motivasyonlu, hedeflerini gerçekleştiren ve sürekli ileriye taşıyan şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi,
Ekibin mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunarak potansiyel yöneticiler yetiştirilmesi,
Kadro ihtiyaçları doğrultusunda iş görüşmelerinin İnsan Kaynakları Birimi ile birlikte yürütülerek uygun nitelikteki çalışanların kadroya kazandırılması,
Sorumlulukları kapsamındaki görevlerin tüm raporlamalarının gerçekleştirilmesi.

Eleman online İstanbul iş ilanları
Bölge Müdürü arayanlar

Dizayn Etiket Müşteri Temsilcisi Arıyor

Eyl 11th, 2012

Dizayn Etiket Müşteri Temsilcisi Arıyor

Aranılan Genel nitelikler:

Yenibosna Çobançeşme’de, dokuma etiket ve matbaa sektöründe hizmet veren firmamıza;

*Dış görünüşüne özen gösteren, prezentabl

*Kendine güvenen, çalıştığı firmaya güven veren

*Aktif bir yapıya sahip, İnsan ilişkileri ve iletişim becererileri güçlü

*Satış becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın

*Problem çözmede analitik düşünebilen ve çözüm odaklı olan

*Hedef belirleme ve gerçekleştirme yeteneğine sahip

*Kariyer hedefleri olan

*Müşteri memnuniyeti odaklı

*En az Lise Mezunu

*Sürücü belgesine sahip

*Microsoft Office programlarına hakim

*Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

*Bay / Bayan çalışma arkadaşları arıyoruz .

İş tanımı:

DOKUMA ETİKET ve MATBAA sektöründe faaliyet gösteren firmamız ağırlıklı olarak tekstil ve konfeksiyon firmalarına yönelik hizmetler vermektedir.

*Yeni müşteri portföyü oluşturmak.

*Mevcut müşterileri ziyaret etmek ilişkileri sıcak tutmak ve geliştirilmesinden sorumlu olmak.

*Siparişlerin müşteriden alınıp,doğru ve zamanlı bir şekilde sevkini sağlamak .

*Numune çalışmaları ve onay sürecinin takibi.

Eleman online İstanbul iş ilanları
Müşteri Temsilcisi arayanlar

Top Shop Çağrı Merkezi Satış Temsilcisi Arıyor

Eyl 10th, 2012


Top Shop Çağrı Merkezi Satış Temsilcisi Arıyor

Aranan Genel nitelikler:

Şirketimizin Ümraniye’de kurulu Genel Merkezi bünyesinde, Top Shop ürün satışlarını gerçekleştiren Çağrı Merkezi projelerinde görev alacak, kariyer hedefi olan, verilecek eğitim sonrası kişisel yeteneklerini geliştirmeye açık ve istekli, güler yüzlü ve enerjik, ‘ Çağrı Merkezi Satış Temsilcileri ‘ arıyoruz.

İletişim ve ikna yeteneğine güvenen
Tercihen Çağrı Merkezi ya da satış alanında deneyimli
Temel bilgisayar kullanımına hakim
Anadolu yakasında ikamet eden
En az lise mezunu

İş tanımı:

Firma ürünlerinin, belirli bir müşteri portföyü üzerinden, tanıtım ve satışının gerçekleştirilmesi

Sunduğumuz Fırsatlar

Maaş+ yüksek primle çalışma imkanı
Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük tele-pazarlama şirketinde kariyer imkanı
Başarılı personeller için yurt dışı tatili gibi ödüllendirme sistemleri
Büyüme ve kişisel gelişimi destekleyen heyecan verici ortam
Yükselme ve yurtdışında çalışma olanağı
Anadolu yakasının farklı bölgelerine servis imkanı

Şehir/Ülke: İstanbul(Asya)

Eleman online İstanbul iş ilanları
Satış Temsilcisi arayanlar

Mekra Lang Geliştirme Mühendisi Arıyor

Eyl 9th, 2012


Mekra Lang Otomotiv Geliştirme Mühendisi Arıyor

Aranılan Genel nitelikler:

Ankara -Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmamız Otomotiv Yan Sanayinde faaliyet göstermektedir. Gelişen organisazyonumuz için Geliştirme Mühendisi veya Teknik Öğretmen aramaktayız.

CATIA V5 Programına hakim,
Plastik kalıp ve tasarımı konusunda tecrübeli,
Makine Mühendisi veya Teknik Öğretmen,
Ankara’da ikamet etmesi,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Otomotiv Sektöründe ve Kalite Yönetim Sistemlerinde tecrübeli,
İngilizce veya Almanca dillerinden birine hakim,
Takım çalışmasına yatkın olması beklenmektedir.

İş tanımı:

Müşteriden gelen taleplerin projelendirilmesi ve Teknik dökümantasyonların hazırlanması,
Teknik resimlerin hazırlanarak projenin maliyetlendirilmesi,
Projeye uygun olarak tasarımın yapılarak uygulamaya alınması ve takibi,
Yan Sanayilerle ve yurdışı tasarım grubu ile koordinasyonun ve takibininin gerçekleştirilmesi
Tüm bu operasyonlar 16949 Kalite Yönetim Sistemine parelel olarak uygulanması gerekmektedir.

Eleman online Ankara iş ilanları
Geliştirme Mühendisi arayanlar