SGK Borç Yapılandırma ve Faiz Affı

SGK Borç Yapılandırma ve Faiz Affı

12 Haziran 2019 admin 0

Bağ-Kur ve SGK affı. Gündeme gelen ve Meclis’te görüşülmeye başlanan yeni ekonomi paketiyle birlikte SGK borçlarına son dönemlerin en geniş kapsamlı yapılandırma imkân tanınıyor. Tasarı kabul edilirse 31 Mart 2018 tarihine kadar olan tüm borçlar […]

Yaşlılık Aylığı Başvuru Şartları

Yaşlılık Aylığı Başvuru Şartları

09 Haziran 2019 admin 0

Yaşlılık aylığı, herhangi bir kurumdan sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üzeri kişilere verilmekte olan sosyal devlet projesi olup, yaşı ilerlediği için güçten düşen vatandaşların hayatlarını idame etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bilhassa kendi kendine bakamayacak duruma gelmiş […]

İşsizlik Sigortası Fonundan Kimler Yararlanabilir?

İşsizlik Sigortası Fonundan Kimler Yararlanabilir?

06 Haziran 2019 admin 0

İşsizlik sigortası fonu işini kaybeden çalışana belli bir süre mali destek sağlamak amacıyla kurulmuş bir fondur. Daha fazla kişinin İşsizlik sigortası fonundan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmaların önemi buradan kaynaklanıyor. Fon kapsamının genişletilmesi ve ödenecek işsizlik […]

Trafik Para Cezalarına Af ve Taksitlendirme

Trafik Para Cezalarına Af ve Taksitlendirme

16 Mayıs 2018 admin 0

Vergi borçları ile cezaları en son başvuru tarihi 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren 7020 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ile yeniden yapılandırılmıştı. Bu kanun kapsamında trafik cezalarının gecikme zammı ve faizlerinin tamamı silinmiş […]

Yönetimin Fonksiyonları

Yönetimin Fonksiyonları

04 Mart 2018 admin 0

Yönetim, bir liderin öncülüğünde insan gücünün bir amaca ulaşmak için planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi, gerekli kararların verilmesi ve denetlenmesidir. İnsanlar : Kuruluşta çalışan personel Fonksiyonlar : * Planlamak * Organize Etmek * Yönetmek * Kontrol […]